Vállalkozás alapítás Ausztria

 

Osztrák társasági formák

 1. GmbH  (/ Korlátolt felelősségű társaság
 2. AG / Részvénytársaság
 3. OG / Közkereseti társaság
 4. KG / Betéti társaság

 

Osztrák cégalapítás menete

 1. személyes konzultáció irodánkban/ a megbízóknál/ skypon/ telefonon igény szerint
 2. megbízási szerződés
 3. alapítási dokumentációk elkészítése, kiutazás, alapító okiratok aláírása, törzstőke elhelyezése, bejegyzési eljárás megindítása
 4. alapítási idő 6-14 nap
 5.  engedélyek 6-9 nap

 

Egyéni vállalkozás

 

    Az egyéni vállalkozás tulajdonosa vállalkozását saját nevében és saját számlájára működteti, a vállalkozás tartozásáért személyes vagyonával is felel, és a teljes nyereség őt illeti meg.
 

 Munkavállalókat, így családtagokat is foglalkoztathat, munkaszerződéseket köthet

Egyéni vállalkozás általában vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Egy személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat.  Vannak foglalkozások, amelyek folytatásához egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges.

 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.


Az egyéni vállalkozónak saját nevét kell használnia és a telephelyét is meg kell adnia az okiratokon.Cégnév viselésére csak a cégjegyzékbe is bejegyzett vállalkozó jogosult
 

 

Gewerbeberechtigung/Gewerbeschein:
 

Az iparengedély kiadásának szakmai feltételeit a vállalkozónak személyesen kell teljesítenie, de ha ez nem áll módjában, akkor a  teljes mértékben biztosításköteles munkavállalók között kell lenni valakinek, aki az adott feltételeket teljesíti.
 

Iparűzési tevékenység esetén a gazdasági kamarai tagság kötelező.

 

Szociális biztosítás:
 

A vállalkozói társadalombiztosításhoz be kell jelentkezni, mivel az iparűzés bejelentésétől kezdődően az egyéni vállalkozónak biztosítási és ezzel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik.

Ha mellékfoglalkozású vállalkozó , akkor  biztosítás alól a jelenlegi szabályozás alapján (Kleinsunternehmenregelung) mentesítést kaphat.

 

Előnyei

 gyors, egyszerű alapítás; .

Bevétel-Kiadás számla vezetése

 

Hátrányai:

korlátlan személyes felelősség,

az iparűzésre való alkalmasságot a vállalkozónak személyében teljesítenie kell, vagy gewerberechtliche Geschäftsführer alkalmazása kötelező

 

Az egyéni vállalkozás alapításának lépései:

 

1. Iparűzési jogosultság megszerzése:

 

Születési anyakönyvi kivonat

állampolgárság igazolása,

bejelentőlap,

adott esetben felsőfokú végzettség/iskolai képesítés/felmentés igazolásának okirata,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

Új vállalkozóknak - bizonyos feltételek mellett -  az alapítás költségeivel nem kell számolni.

 

2. következő lépések

 

 • Adószám kérése az adóhivatalnál (Finanzamt) 1 hónapon belül 
 • Bejelentkezés az SVA biztosítónál
 • 3. Letelepedés bejelentése

 

Az OG

 

Az OG-nál, mint minden személyi társaságnál, nincs törvény által előírt minimális alaptőke

  A másik lényeges különbség a tagok felelősségét illeti meg: amíg a GmbH-nál a tag személyesen nem felel a társaság tartozásaiért, ez a személyi társaságoknál másképp van. Itt az összes tag a társaság tartozásaiért teljes egészében személyes vagyonával is felel.

A társaságok közötti adójogi különbségek:  a vagyontársaságok (GmbH, AG) fix adókulcs szerint adóznak, az OG-nál és a KG-nál a tagok maguk fizetnek személyi jövedelemadót, a társaság maga viszont nem adóköteles

 

Az GmbH

 Alaptőke: legalább 35.000,00 Euró Ennek felét, azaz 17.500,00 Eurót, kell a tagoknak készpénzben az alapításkor befizetni. A tőke minden esetben a társaság tulajdonában marad.A tagoknak ezt az összeget visszafizetni illetve a társaságból kivenni szigorúan tilos.

GmbH-t alapítani egy személy is tud. Az alapító lehet magánszemély vagy jogi személy, belföldi vagy külföldi. Az a személy lehet egyben ügyvezető igazgató is.

Adójogilag :tőkeadót fizetnek, ami mindig 25%.  A GmbH maga is adóköteles a nyeresége után, mely 25% Amennyiben a GmbH nem nyereséges, abban az esetben is a minimum alaptőke 5%-t, azaz 1.750,00 Eurót, köteles adózni. Továbbá a GmbH minden esetben Áfa köteles. Kettős könyvelést kell vezetnie és mérlegköteles.

Lehetőség

10.000 Euró az alaptőke, melyet az alapításkor kell befizetni. Így a társaságot lényegesen kevesebb alaptőkével el lehet indítani, viszont a privilégium igénybevételét a cégnévben fel kell tüntetni. Ez maximum 10 évig vehetö igénybe. Ez alatt az idő a tagok kötelesek megemelni az alaptőkét 35.000 Euróra. Ezt bármikor megtehetik egyébként.